Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Tạo hiệu ứng trái tim khi nhấp chuột bất kỳ vào blogspot

Bạn là một coder hay developer thiết kế một website cho mình chắc chắn sẽ muốn trang trí cho blog của mình đúng không nào. Khi mà bạn đã nhìn quá quá nhiều với con trỏ chuột củ chuối mặc định rồi, bạn muốn thay cho mình một con chuột khác nhưng lại thấy không ưng ý, thì bài viết này sẽ làm cho bạn ưng ý ngay.

Tạo hiệu ứng trái tim khi nhấp chuột bất kỳ vào blogspot

Cài đặt hiệu ứng trái tim

Cách thực hiện cài đặt hiệu ứng trái tim khi nhấp chuột trên blogspot vào blog cũng khá đơn giản với việc bạn chỉ cần dán đoan javsscript sau đây vào trước thẻ là xong tất cả mọi công việc rồi.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(e,t,a){function n(){c(".heart{width: 10px;height: 10px;position: fixed;background: #f00;transform: rotate(45deg);-webkit-transform: rotate(45deg);-moz-transform: rotate(45deg);}.heart:after,.heart:before{content: '';width: inherit;height: inherit;background: inherit;border-radius: 50%;-webkit-border-radius: 50%;-moz-border-radius: 50%;position: fixed;}.heart:after{top: -5px;}.heart:before{left: -5px;}"),o(),r()}function r(){for(var e=0;e<d.length;e++)d[e].alpha<=0?(t.body.removeChild(d[e].el),d.splice(e,1)):(d[e].y--,d[e].scale+=.004,d[e].alpha-=.013,d[e].el.style.cssText="left:"+d[e].x+"px;top:"+d[e].y+"px;opacity:"+d[e].alpha+";transform:scale("+d[e].scale+","+d[e].scale+") rotate(45deg);background:"+d[e].color+";z-index:99999");requestAnimationFrame(r)}function o(){var t="function"==typeof e.onclick&&e.onclick;e.onclick=function(e){t&&t(),i(e)}}function i(e){var a=t.createElement("div");a.className="heart",d.push({el:a,x:e.clientX-5,y:e.clientY-5,scale:1,alpha:1,color:s()}),t.body.appendChild(a)}function c(e){var a=t.createElement("style");a.type="text/css";try{a.appendChild(t.createTextNode(e))}catch(t){a.styleSheet.cssText=e}t.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a)}function s(){return"rgb("+~~(255*Math.random())+","+~~(255*Math.random())+","+~~(255*Math.random())+")"}var d=[];e.requestAnimationFrame=function(){return e.requestAnimationFrame||e.webkitRequestAnimationFrame||e.mozRequestAnimationFrame||e.oRequestAnimationFrame||e.msRequestAnimationFrame||function(e){setTimeout(e,1e3/60)}}(),n()}(window,document);
//]]>
</script>
Quá đơn giản phải không nào. Nãy giờ vào blog mình chắc các bạn cũng thấy demo rồi chứ gì! Chúc các bạn thành công!

☛ Xem thêm: Tạo hiệu ứng load khung comment blogspot chuyên nghiệp

Đăng nhận xét