Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Nhận 500 XSB ví Solareum Wallet

 Kèo Coin ví Solareum Wallet -

  https://solareum.app/getwallet

Nhập địa chỉ SOL của mình để nhận Airdrop nhé -:


H23m9PkYZTbicLbApVL8WvCRDysjfk1PoMQbdZF7Z8KB


để nhận 500 coin XSB

Giới thiệu nhận thêm 100 XSB 

Phí 0.0021 Sol 

AE cân nhắc có thể cheat

Lưu ý nhập ví mới nhận được 500 coin XSB

https://solareum.app/getwalletĐăng nhận xét