Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Ẩn 1 bài viết bất kỳ trong tiện ích Popular Posts


Tiện ích bài viết xem nhiều (Popular Posts) được cung cấp bởi Blogger. Nó hiển thị các bài viết được xem nhiều nhất trên blog. Giúp cho đọc giả của blog có thể đọc những bài viết được quan tâm nhiều nhất trên blog của bạn. Nhưng vì 1 vấn đề nào đó mà bạn không muốn hiển thị nó trên tiện ích. Khi đó ta hoàn toàn có thể ẩn nó đi 1 cách dễ dàng.

Thủ thuật cũng khá đơn giản nên mình sẽ đi ngay vào hướng dẫn.

- Đầu tiên các bạn phải xác định được link của bài viết cần ẩn.

- Sau đó vào Thiết kế -> vào chỉnh sửa HTML -> nhấp chọn mở rộng mẫu tiện ích, rồi tìm đến đoạn code của tiện ích Bài viết xem nhiều (Popular posts). Rồi thêm các đoạn code highlight như bên dưới :
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Bài đăng Phổ biến' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.href != &quot;LINK BÀI VIẾT CẦN ĐƯỢC ẨN&quot;'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:if> <!--kết thúc lệnh ẩn 1 bài viết được chỉ định -->
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>

- Thay dòng LINK BÀI VIẾT CẦN ĐƯỢC ẨN thành link bài viết là được.
- Cuối cùng save template lại.
 FD BLOG

Đăng nhận xét