Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

[Telegram] Hướng Dẫn Bot Rose Xóa Link Spam Kèm Theo Hình Phạt kick Khỏi Group Xin Chào Các Bạn

Lại là Mình Đây, Nay GroupMMO chia sẻ các cài đặt đơn giản trên bot Rose 

Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách vừa chặn link spam hoặc chặn từ cấm khi sử dụng lệnh /lock nhé


Không vòng vo nhiều nữa 

Đầu tiên vẫn là group phải add bot rose và set admin nhé 

Gửi lệnh này vào Group

/lock url ( ở đây mình chặn link thôi nhé )

Các Loại khóa là: 

- all

- album

- audio

- bot

- button

- command

- comment

- contact

- document

- email

- emojigame

- forward

- forwardbot

- forwardchannel

- forwarduser

- game

- gif

- inline

- invitelink

- location

- phone

- photo

- poll

- rtl

- sticker

- text

- url

- video

- videonote

- voice

Tiếp Theo: 

/lockwarns on  ( Bật Chế Độ Cảnh Báo Lên)

Bước Tiếp 

/warnings kick (Chọn Hình Phạt)

<ban/kick/mute/tban/tmute>


/setwarnlimit 2 (Cài Đặt Số lần Cảnh Báo Rồi mới Trừng phạt)

Ở đây mình đặt là 2 lần 
Đăng nhận xét