Có nhiều giáo dân thắc mắc rằng, khi họ đọc các bài viết, thông điệp hay các thông báo của giáo hội. Họ thấy ở chỗ chữ ký của một văn bản thường có tên của một vị nào : Hồng Y, Giám Mục, Linh mục, hay Nam/Nữ Tu Sĩ sau tên của họ thường có các chữ viết tắt.

Ví dụ như:
Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, O.P.
Đức Tổng Giám Mục Gregory Daniel Wilton, S.L.D.
Linh Mục Antôn Lê Quang Trinh, C.S.Sp. 


- Vậy các chữ viết tắt này có mục đích gì, tại sao lại phải viết như vậy.... Bài viết sau đây sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó.

CÁC TỪ VIẾT TẮT VỀ CÁC LOẠI BẰNG CẤP TRONG HỘI THÁNH

B.C.L.
Bachelor of Canon Law
Cử Nhân về Giáo Luật
B.D.
Bachelor of Divinity
Cử Nhân về Thần Học
D.C.L.
Doctor of Canon Law, Civil
Tiến Sĩ về Giáo Luật
(hướng về Dân Sự)
D.D.
Doctor of Divinity
Tiến Sĩ Thần Học danh dự
D.Min.
Doctor of Ministry
Tiến Sĩ về Thừa Tác Vụ
Dr. Theol
Doctor of Theology
Tiến Sĩ Thần Học
D.S.S.
Doctor of Holy (Sacred) Scripture
Tiến Sĩ về Thánh Kinh
J.C.D.
Doctor of Canon Law
Tiến Sĩ về Giáo Luật
J.C.L.
Licentiate in Canon Law
Cử Nhân về Giáo Luật
J.U.D.
Doctor of Civil and Canon Laws
Tiến Sĩ về Giáo Luật lẫn Luật Dân Sự
L.S.M.
Licentiate in Medieval Studies
Cử Nhân về Nghiên Cứu Trung Cổ
L.S.S.
Licentiate of Sacred Scripture
Cử Nhân về Kinh Thánh
M. Div.
Master of Divinity
Thạc Sĩ về Thần Học
M.S.D.
Doctor of Medieval Studies
Tiến Sĩ về Nghiên Cứu Trung Cổ
M.S.L.
Licentiate in Medieval Studies
Cử Nhân về Nghiên Cứu Trung Cổ
S.E.O.D.
Doctor of Oriental Ecclesiastical Sciences
Tiến Sĩ về Khoa Học Giáo Sĩ Đông Phương
S.E.O.L.
Licentiate of Oriental Ecclesiastical Sciences
Cử Nhân về Khoa Học Giáo Sĩ Đông Phương
S.L.D.
Doctor of Sacred Liturgy
Tiến Sĩ về Phụng Vụ Thánh
S.L.L.
Licentiate of Sacred Liturgy
Cử Nhân về Phụng Vụ Thánh
S.S.L.
Licentiate in Sacred Scripture
Cử Nhận về Phụng Vụ Thánh
S.S.D.
Doctor of Sacred Scripture
Tiến Sĩ về Kinh Thánh
S.T.B.
Bachelor of Sacred Theology
Cử Nhân về Thần Học Thánh
S.T.D.
Doctor of Sacred Theology
Tiến sĩ Thần Học Thánh
S.T.L.
Licentiate in Sacred Theology
Cử Nhân về Thần Học
S.T.M.
Master of Sacred Theology
Thạc Sĩ về Thần Học
S.T.P.
Professor of Sacred Theology
Giáo Sư về Thần Học
Th.D.
Doctor of Theology
Tiến Sĩ về Thần Học

CÁC TỪ VIẾT TẮT VỀ CÁC DÒNG TU / HỘI TRUYỀN GIÁO

(Danh sách thống kê - chưa đầy đủ - các Dòng tu và Hội truyền giáo Công giáo Rôma)
Viết tắt
Tên tiếng Anh
Tên tiếng Việt
Người sáng lập
Năm sáng lập
O.A.D.
Order of Discalced Augustinian
Dòng Thánh Augustinô Discalced


A.A.
Augustinians of the Assumption (Assumptionists)
Dòng Thăng Thiên Thánh Augustinô


A.A.S.C.
Handmaids of the Blessed Sacrament & of Charity
Dòng Tiểu Muội Thánh Thể & Bác Ái


A.A.S.C.
Handmaids of the Sacred Heart of Jesus
Dòng Tiểu Muội Thánh Tâm Chúa Giêsu


A.J.
Apostles of Jesus
Dòng Tông Đồ Chúa Giêsu


A.S.C.
Adorers of the Blood of Christ
Dòng Tôn Kính Máu Chúa
Kitô


A.S.C.J.
Apostles of the Sacred Heart of Jesus
Dòng Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu


B.G.S.
Little Brothers of the Good Shepherd
Dòng Tiểu Đệ Mục Tử Nhân Lành


B.S.P.
Brothers and Sisters of
Penance of St. Francis
Dòng Nam/Nữ Thánh Phanxicô Xám Hối


B.V.M.
Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary
Dòng Nữ Tử Bác Ái Trinh Nữ Maria


C.B.S.
Sisters of Bon Secours de
Paris
Dòng Các Nữ Tu Bon Secours tại Paris


C.B.S.
Congregation of the Sisters of the Blessed Sacrament
Dòng Các Nữ Tu Mình Thánh Chúa


C.C.R.
Congregation of Carmelite Religious
Dòng Camêlô


C.C.V.I.
Sisters of Charity of the Incarnate Word
Dòng Nữ Tử Bác Ái Ngôi Lời Nhập Thể


C.D.P.
Sisters of Divine Providence
Dòng Chúa Quan Phòng


C.F.A.
Alexian Brothers
Dòng Các Thầy Alexian


C.F.I.C.
Congregation of Franciscans of the Immaculate
Conception
Dòng Phanxicô Vô Nhiễm


C.F.R.
Franciscan Friars of the Renewal
Dòng Phanxicô Cải Cách


C.F.X.
Congregation of Xaverian Brothers
Dòng Các Thầy Xaverian


C.H.M.
Congregation of the Humility of Mary
Dòng Đức Mẹ Khiêm Cung


C.I.C.M.
Congregation of the Immaculate Heart of Mary
Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria


C.J.
Josephite Fathers
Dòng Các Cha Thánh Giuse


C.J.C.
Sisters of Jesus Crucified
Dòng Các Nữ Tu Chúa
Giêsu Chịu Đóng Đinh


C.J.M.
Congregation of Jesus and Mary
Dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria


C.M.C.
Congregation of the Mother Co-Redemptrix
Dòng Đức Mẹ Đồng Công


C.M.F.
Missionary Sons of the
Immaculate Heart of Mary (Claretians)
Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria


C.M.I.
Carmelites of Mary Immaculate
Dòng Camêlô Vô Nhiễm Mẹ Maria


C.M.M.C
Congregation of Mary Mother of the Church
Dòng Đức Mẹ, Mẹ của Giáo hội


C.M.R.I
Congregation of Mary Immaculate Queen
Dòng Nữ Vương Vô Nhiễm
Maria


C.M.S.F.
Missionary Congregation of St. Francis of Assisi
Dòng Truyền Giáo Thánh Phanxicô thành Assisi


C.O.
Congregation of the Oratory (Oratorians)
Dòng Các Cha Diễn Thuyết


C.P.
Congregation of the Passion (Passionists)
Dòng Khổ Nạn Chúa Giêsu


C.P.M.
Congregation of the Fathers of Mercy
Dòng Các Cha Nhân Từ


C.P.S.
Missionary Sisters of the Precious Blood
Dòng Các Nữ Tu Truyền Giáo Máu Chúa Kitô


C.R.S.F.
Sisters of St. Francis
Dòng Các Nữ Tu Phanxicô


C.S.B.
Congregation of St. Bridget
Dòng Các Nữ Tu Thánh Bridget


C.S.B.
Congregation of St. Basil (Basilian Fathers)
Dòng Các Cha Thánh Basilian


C.S.C.
Congregation of the Holy Cross
Dòng Thánh Giá


C.S.C.
Sisters of the Holy Cross
Dòng Các Nữ Tu Thánh Giá


C.S.J.
Congregation of St. Joseph
Dòng Thánh Giuse


C.S.J.
Sisters of St. Joseph
Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse


C.S.J.B.
Sisters of St. John the Baptist
Dòng Các Nữ Tu Thánh Gioan Làm Phép Rửa


C.S.J.P.
Sisters of St. Joseph of Peace
Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Hòa Bình


C.S.P.
Congregation of St. Paul (Paulists)
Dòng Thánh Phaolô


C.S.R.
Sisters of the Holy Redeemer
Dòng Chúa Cứu Chuộc


C.Ss.R.
Congregation of the Most
Holy Redeemer
(Redemptorists)
Dòng Chúa Cứu Thế


C.S.Sp
Congregation of the
Holy Spirit
(Spiritan)
Dòng Chúa Thánh Thần


C.S.V.B.
Sisters of the Savior and the Blessed Virgin Mary
Dòng Nữ Tu Chúa Cứu Thế và Trinh Nữ Maria


D.C.
Daughters of Charity
Dòng Các Nữ Tử Bác Ái


D.C.
Sisters of Charity of St. Vincent de Paul
Dòng Các Nữ Tử Bác Ái
Thánh Vinh Sơn


D.C.J.
Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus
Dòng Các Nữ Tu Camêlô Thánh Tâm Chúa Giêsu


D.D.L.
Daughters of Divine Love
Dòng Các Nữ Tu Tình Yêu Thiên Chúa


D.H.M.
Daughters of the Heart of Mary
Dòng Các Nữ Tu Trái Tim
Đức Mẹ


D.H.S.
Daughters of the Holy Spirit
Dòng Các Nữ Tu Chúa Thánh Thần


D.I.H.M.
Daughters of the Immaculate Heart of Mary
Dòng Con Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria


D.J.
Daughters of Jesus
Dòng Các Nữ Tử Chúa Giêsu


D.M.
Daughters of Mary of the Immaculate Conception
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm


D.W.
Daughters of Wisdom
Dòng Nữ Tu Thông Thái


F.C.
Brothers of Charity
Dòng Các Thầy Bác Ái


F.C.J.
Faithful Companion of Jesus, Sisters
Dòng Nữ Tu Bạn Đồng
Hành Trung Thành với Chúa Giêsu


F.D.C.
Daughters of Divine Charity
Dòng Các Nữ Tu Bác Ái Thiên Chúa


F.E.H.J.
Franciscan Sisters of the Eucharistic Heart of Jesus
Dòng Các Nữ Tu Phanxicô
Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu


F.F.S.C.
Franciscan Brothers of the Holy Cross
Dòng Các Thầy Phanxicô Thánh Giá


F.I.
Franciscan of the Immaculate
Dòng Thánh Phanxicô Thanh Khiết


F.I.C.
Franciscan Sisters of the Immaculate Conception
Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Vô Nhiễm


F.J.
Congregation of St. John
Dòng Thánh Gioan


F.M.S.
Marist Brothers
Dòng Các Thầy Maria


F.S.
Sisters of Our Lady of Fatima
Dòng Các Nữ Tu Đức Bà
hiện ra tại Fatima


F.S.F.
Daughters of St. Francis of
Assisi
Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Assisi


F.S.F.S.
Daughters of St. Francis of
Sales
Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Sales


F.S.G.M.
Sisters of St. George Martyrs
Dòng Các Nữ Tu Thánh George Tử Đạo


F.S.M.
Franciscan Sisters of Mary
Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Maria


F.S.P.
Daughters of St. Paul
Dòng Thánh Phaolô


F.S.S.J.
Franciscan Sisters of St. Joseph
Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Thánh Giuse


H.C.
Sisters of the Holy Cross
Dòng Các Nữ Tu Thánh Giá


H.S.C.
Hospitaller Sisters of the Sacred Heart of Jesus
Dòng Nữ Tu Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu


I.C.M.
Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary
Dòng Các Nữ Tu Truyền
Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria


I.H.M.
Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary
Dòng Các Nữ Tu Tôi Trung
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria


L.B.N.
Little Brothers of Nazareth
Dòng Các Tiểu Đệ Nazareth


L.C.
Congregation of the Legionaries of Christ
Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô


L.S.A.
Little Sisters of the Assumption
Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Thăng Thiên


L.S.J.
Little Sisters of Jesus
Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu


L.S.M.I.
Little Servants of Mary Immaculate
Dòng Tôi Tớ Vô Nhiễm Mẹ
Maria


L.S.P.
Little Sisters of the Poor
Dòng Tiểu Muội Bần Cùng


M. Afr.
Missionaries of Africa
Dòng Truyền Giáo tại Phi Châu


M.C.
Missionaries of Charity
Dòng Truyền Giáo Bác Ái


M.F.S.C.
Missionary Sons of the Sacred Heart of Jesus
Dòng Truyền Giáo Trái Tim Chúa Giêsu


M.F.V.A.
Franciscan Missionaries of the Eternal Word
Dòng Truyền Giáo Phanxicô Lời Bất Tử


M.I.C.
Congregation of Marians
Immaculate Conception
(Marian Fathers)
Dòng Các Cha Maria


M.I.H.M.
Missionaries Immaculate Heart of Mary
Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm


M.J.
Missionaries of Jesus
Dòng Truyền Giáo Chúa Giêsu


M.J.
Missionaries of St. Joseph
Dòng Truyền Giáo Thánh Giuse


M.M.
Catholic Foreign Mission
Society of America
(Maryknoll)
Dòng Truyền Giáo Nước Ngoài (Dòng Maryknoll)


M.S.
Marian Sisters
Dòng Các Nữ Tu Maria


M.S.
Missionaries of Our Lady of
Dòng Các Cha Truyền GiáoLaSalette
Đức Mẹ LaSalette


M.F
Missionaries of Faith
Dòng Thừa Sai Đức Tin


M.S.F.
Congregation of
Missionaries of the Holy Family
Dòng Truyền Giáo Thánh
Gia


M.S.S.
Missionaries of the Blessed Sacrament
Dòng Truyền Giáo Mình Thánh Chúa


M.SS.C.
Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary
Dòng Truyền Giáo Thánh
Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria


M.S.S.P.
Missionary Society of St. Paul
Dòng Truyền Giáo Thánh Phaolô


N.D.C.
Sisters of Our Lady of the Cross
Dòng Các Nữ Tu Đức Bà Thánh Giá


Obl. S.B.
Oblate of St. Benedict
Dòng Oblate Thánh Biển Đức


O.C.
Order of the Carmelites
Dòng Camêlô


O.
CARM.
Order of Our Lady of Mt. Carmel (Carmelites)
Dòng Đức Bà Trên Núi Carmel (Dòng Camêlô)


O.CARM
Carmelites of Ancient Observance
Dòng Camêlô Khổ Tu


O. Cist.
Order of Cistercians


O.C.D.
Order of Discalced Carmelites
Dòng Camêlô Đi Chân Đất


O.C.R.
Order of Cistercians, Reformed (Trappist)
Dòng Xitô Cải Cách


O.C.S.O.
Order of Cistercians of the Strict Observance (Trappists)
Dòng Xitô Khổ Tu


O.D.C.
Carmelites (Discalced)
Dòng Camêlô Đi Chân Đất


O.F.M.
Order of Friars Minor (Franciscans)
Dòng Phanxicô


O.F.M. Cap.
Order of Friars Minor Capuchin (Capuchins)
Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Capuchin


O.F.M. Conv.
Order of Friars Minor
Conventual (Convential Franciscans)
Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Phanxicô


O.F.M.I.
Order of Friars of Mary Immaculate (Franciscans)
Dòng Các Thầy Vô Nhiễm Mẹ Maria


O.H.
Hospitallers Order of St. John of God
Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa


O.H.F.
Missionary Oblates of Mary Immaculate
Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria


O. Mar.
Maronite
Dòng Maronite (nghi lễ
Đông Phương)


O.M.C.
Order of Merciful Christ
Dòng Chúa Kitô Nhân Từ


O.M.I.
Missionary Oblates of Mary Immaculate
Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria


O.M.V.
Oblates of the Virgin Mary
Dòng Oblates Trinh Nữ Maria


O.P.
Order of Friars Preachers (Dominicans)
Dòng Các Cha Thuyết Giáo
(Dòng Đa Minh)


O.P.B.
Oblates of the Precious Blood
Dòng Oblates Máu Chúa


O.S.A.
Order of St. Augustine (Augustinians)
Dòng Thánh Augustinô


O.S.B.
Order of St. Benedict
Dòng Thánh Biển Đức


O.S.B.
Benedictine Sisters
Các Nữ Tu Dòng Biển Đức


O.S.Cr.
Order of the Holy Cross
Dòng Thánh Giá


O.S.F.S.
Order of St. Francis de Sales
Dòng Thánh Phanxicô thành
Sales


O.S.J.
Oblates of St. Joseph
Dòng Oblates Thánh Giuse


O.S.S.R.
Order of the Most Holy Redeemer
Dòng Thiên Chúa Cứu Thế


O.Ss.S.
Brigittine Monks
Dòng Các Thầy Brigittine


O.SS.T
Order of the Most Holy Trinity
Dòng Chúa Ba Ngôi


O.S.U.
Ursuline Sisters of the Roman Order
Dòng Các Nữ Tu Ursuline trụ sở tại Rôma


O.S.V.
Ursuline Sisters of the Blessed Virgin Mary
Dòng Các Nữ Tu Ursuline Trinh Nữ Maria


P.C.
Poor Clares
Dòng Thánh Clare Hèn Mọn


P.C.P.A.
Poor Clares of Perpetual Adoration
Dòng Thánh Clare Hèn Mọn Hằng Tôn Kính


P.I.M.E.
Pontifical Institute for Foreign Missions
Dòng Truyền Giáo Nước Ngoài của Học Viện Giáo hoàng


P.M.
Sisters of the Presentation of Mary
Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Đi Thăm Viếng


P.S.S.
Society of Priests of Saint Sulpice (Sulpitians)
Hội Linh mục Xuân Bích


R.D.C.
Religious of Divine Compassion
Dòng Trắc Ẩn Thiên Chúa


R.G.S.
Religious of the Good Shepherd (Sisters)
Dòng Các Nữ Tu Mục Tử Nhân Lành


R.M.I.
Religious of Mary Immaculate
Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm


R.S.C.
Religious Sisters of Charity
Dòng Các Nữ Tử Bác Ái


R.S.M.
Sisters of Mercy
Dòng Các Nữ Tu Nhân Lành


R.V.M.
Religious of the Virgin Mary
Dòng Trinh Nữ Maria


S.A.C.
Sisters of the Guardian Angel
Dòng Các Nữ Tu Thiên Thần Bản Mệnh


S.C.
Sisters of Charity
Dòng Các Nữ Tu Bác Ái


S.C.
Servants of Charity
Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái


S.C.
Brothers of the Scared Heart
Dòng Các Thầy Thánh Tâm


S.C.I
Priests of the Sacred Heart of Jesus
Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu


S.D.B.
Salesians of Saint John Bosco
Dòng Thánh Gioan Bosco


S.V.D.
Societas Verbi Divini
Dòng Ngôi Lời


S.L.
Sisters of Loretto
Các Nữ Tu Loretto


S.J.
Societatis Iesu (Latin), The Society of Jesus (or Jesuits)
Dòng Chúa Giê-su (Dòng Tên)


S.M.
Society of Mary (Marianist Fathers)
Các Cha Dòng Marian


S.M.I.
Sisters of Mary Immaculate
Dòng Các Nữ Tu Vô Nhiễm
Maria


S.M.M.
Montfort Society of Mary (Montfort Fathers)
Các Cha Dòng Montfort


S.N.D.
Sisters of Notre Dame
Dòng Con Đức Bà


S.O.L.M.
Sisters of Our Lady of Mercy
Dòng Đức Bà Nhân Từ


S.O.L.T.
Sisters of Our Lady of Most Holy Trinity
Dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi


S.S.A.
Sisters of St. Ann
Dòng Thánh Anna


S.S.B.
Sisters of St. Brigid
Dòng Thánh Brigid


S.S.C.
Franciscan Servants of the Sacred Heart
Các Tôi Tớ Thánh Tâm Phanxicô


S.S.C.M.
Servants of the Holy Heart of
Mary
Các Tôi Tớ Trái Tim Mẹ


S.S.M.N.
Sisters of St. Mary of Namur
Dòng Các Nữ Tu Mẹ Maria hiện ra tại Namur


S.S.S.
Congregation of the Blessed Sacrament
Dòng Thánh Thể


S.U.
Society of the Sisters of St. Ursula
Dòng Các Nữ Tu Thánh Ursula


S.V.D.
Society of Saint Vincent de Paul (hay S.V.P., S.S.V.D.P.)
Dòng Thánh Vinh Sơn de
Paul


S.X.
Xaverian Missionary Fathers
Dòng Các Cha Truyền Giáo Xaverian


V.S.C.
Vincentian Sisters of Charity
Dòng Các Nữ Tu Bác Ái
Vinh SơnCÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC
Br.
Brother
Thầy
C.B.A.
Catholic Bible Association
Hiệp Hội Thánh Kinh Công Giáo
C.C.C.
Catechism of the Catholic Church
Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
C.C.D.
Confraternity of Christian Doctrine
Học Thuyết Bằng Hữu Kitô Giáo
C.C.F.
Congregation for the Doctrine of Faith
Bộ Rao Truyền Đức Tin
C.D.F.
Congregation for the Doctrine of Faith
Bộ Rao Truyền Đức Tin
C.F.C.
Congregation of Christian Brothers
Dòng Các Thầy Kitô Giáo
C.Y.O.
Catholic Youth Organization
Hiệp Hội Thanh Niên Công Giáo
D.R.E.
Director of Religious Education
Giám Đốc Phụ Trách Chương Trình Giáo Dục Tôn Giáo
Fr.
Father
Cha, Linh Mục
K. of C.
Knights of Columbus
Hội Hiệp Sĩ Columbus
K.H.S.
Knights of the Holy Sepulchre
Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ
K.M.
Knights of Malta
Hội Hiệp Sĩ Malta
K.P.
Knight of Pius IX
Hiệp Sĩ Giáo Hoàng Piô IX
K.P.C.
Knights of Peter Clever
Hội Hiệp Sĩ Phêrô Clever
K.S.G.
Knight of St. Gregory
Hiệp Sĩ Thánh Gregory
K.S.S.
Knight of St. Sylvester
Hiệp Sĩ Thánh Sylvester
Msgr.
Monsignor
Đức Ông
P.P.
Parish Priest
Linh Mục Giáo Xứ
R.C.I.A.
Rite of Christian Initiation for Adults