Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Xóa thuộc tính bản quyền cung cấp bởi Blogger

Xóa thuộc tính bản quyền blogspot. Xóa dòng chữ Powered by Blogger. Hướng dẫn xóa dòng chữ Powered by Blogger. Cách xóa thuộc tính bản quyền blogger.

Xóa thuộc tính bản quyền blogspot. Xóa dòng chữ Powered by Blogger. Hướng dẫn xóa dòng chữ Powered by BloggerĐầu tiên, vào Mẫu > chỉnh sửa HTML > Nhấn Ctrl + F > Tìm từ Attribution1

Tìm đến đoạn mã <b:widget id='Attribution1' locked='True' title='' type='Attribution' visible='true'>

Thay True thành False rồi lưu mẫu:


Xóa thuộc tính bản quyền blogspot. Xóa dòng chữ Powered by Blogger. Hướng dẫn xóa dòng chữ Powered by Blogger. Cách xóa thuộc tính bản quyền blogger.


Xóa thuộc tính bản quyền: Vào bố cục > Tìm đến thuộc tính bản quyền > Chỉnh sửa > Xóa và lưu lại.

Xóa thuộc tính bản quyền blogspot. Xóa dòng chữ Powered by Blogger. Hướng dẫn xóa dòng chữ Powered by Blogger. Cách xóa thuộc tính bản quyền blogger.


Đăng nhận xét