Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Thêm Goole+ Badge vào Blogger/Blogspot

Google Badge là một khung giới thiệu tác giả với đường Profile Google+, ảnh đại diện và ô theo dõi.Bước 1: Truy cập Blogger » Bố cục
Bước 2: Chọn vị trí muốn hiển thị Google+ Badge » Thêm tiện ích » Huy hiệu Google+
Bước 3: Tùy chỉnh cho phù hợp với blog của bạn và lưu lại.Thêm Goole+ Badge vào Blogger/Blogspot
Thêm tiện ích
Thêm Goole+ Badge vào Blogger/Blogspot
Chọn huy hiệu Google+
Thêm Goole+ Badge vào Blogger/Blogspot
Chỉnh sửa và lưu lại


Đăng nhận xét