Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Cách tạo menu cho blogger/blogspot với HTML và css

Cách tạo menu cho blogger/blogspot với HTML và css

Ảnh demo: 


Bước 1: Thêm đoạn HTML này vào nơi muốn hiển thị Menu


<ul>
<li><a class="active" href="#home">Home</a></li>
<li><a href="#link">News</a></li>
<li><a href="#link">Contact</a></li>
<li><a href="#link">About</a></li>
</ul>

Bước 2: Thêm Css cho Menu » Copy Css dưới đây Paste lên trước thẻ </style>


ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
border: 1px solid #e7e7e7;
background-color: #f3f3f3;
}

li {
float: left;
}

li a {
display: block;
color: #666;
text-align: center;
padding: 14px 16px;
text-decoration: none;
}

li a:hover:not(.active) {
background-color: #ddd;
}

li a.active {
color: white;
background-color: #4CAF50;
}

Edit và lưu lại. 

Đăng nhận xét