Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

GẮN "QUỐC KỲ" CHO CON TRỎ CHUỘT

Trên nhiều trang web có xuất hiện một hiệu ứng là khi load vào trang web/blog thì bạn sẽ thấy hiện tượng khi di chuyển con trỏ chuột nó có thêm một lá cờ (quốc kì) bay phất phới làm cho bạn trang web/blog nó sinh động và bắt mắt.
Để tạo được điều đó thì rất đơn giản, các bạn thực hiện các bước sau:
Đăng nhập vào blog=> Bố cục (thiết kế) => Thêm tiện ích HTML/Javacript và dán vào đoạn code sau:

<script type="text/javascript">
var trailimage=["http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750634/l_c_vn.gif ", 100, 60
var offsetfrommouse=[-5,20
var displayduration=0 
if (document.getElementById || document.all)
document.write('<div id="trailimageid" style="position:absolute;visibility:visible;left:0px;top:0px;width:1px;height:1px"><img src="'+trailimage[0]+'" border="0" width="'+trailimage[1]+'px" height="'+trailimage[2]+'px"></div>')

function gettrailobj(){
if (document.getElementById)
return document.getElementById("trailimageid").style
else if (document.all)
return document.all.trailimagid.style
}

function truebody(){
return (!window.opera && document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function hidetrail(){
gettrailobj().visibility="hidden"
document.onmousemove=""

}

function followmouse(e){
var xcoord=offsetfrommouse[0]
var ycoord=offsetfrommouse[1]
if (typeof e != "undefined"){
xcoord+=e.pageX
ycoord+=e.pageY
}
else if (typeof window.event !="undefined"){
xcoord+=truebody().scrollLeft+event.clientX
ycoord+=truebody().scrollTop+event.clientY
}
var docwidth=document.all? truebody().scrollLeft+truebody().clientWidth : pageXOffset+window.innerWidth-15
var docheight=document.all? Math.max(truebody().scrollHeight, truebody().clientHeight) : Math.max(document.body.offsetHeight, window.innerHeight)
if (xcoord+trailimage[1]+3>docwidth || ycoord+trailimage[2]> docheight)
gettrailobj().display="none"
else 
gettrailobj().display=""
gettrailobj().left=xcoord+"px"
gettrailobj().top=ycoord+"px"
}

document.onmousemove=followmouse

if (displayduration>0)
setTimeout("hidetrail()", displayduration*1000)
</script>

Nếu không thích Quốc Kỳ thì các bạn có thể thay đổi hình ảnh khác ở dòng lệnh màu đ (đây là link ảnh của Quốc Kỳ), các số màu xanh là chiều rộng và chiều dài của ảnh, các số màu vàng là khoảng cách trên dưới trái phải của ảnh đối với con chuột, các bạn có thể thay đổi lại cho phù hợp với Blog của mình, sau cùng bấm Lưu và tr lại Blog xem kết quả nha.
Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét