Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Thêm tiện ích thống kê bài viết và nhận xét cho blogspot

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn làm cách nào để thêm tiện ích thống kê số lượng bài viết và nhận xét đơn giản cho blogspot. Vì 2 dữ liệu này được lấy từ feed nên bạn phải để chế độ mở cho tất cả người đọc.                                       

Đặt đoạn CSS sau để tạo giao diện cho tiện ích
.total{background:#066;text-align:center;padding:5px;color:#eee}
Thêm tiện ích thống kê vào blog

Bước 1: Tạo widget HTML/Javascript mới tại vị trí bạn muốn thêm tiện ích

Bước 2: Sử dụng đoạn code bên dưới sau đó lưu lại
<div class='total'> <strong id='Stats1_totalComments'>&amp;hellip;</strong> Comments/ <strong id='Stats1_totalPosts'>&amp;hellip;</strong> Posts</div> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ function totalPosts(json){document.getElementById('Stats1_totalPosts').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};function totalComments(json){document.getElementById('Stats1_totalComments').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalPosts\"><\/script><script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalComments\"><\/script>'); //]]> </script>

Đăng nhận xét