Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Tổng hợp Code đếm số lượng Bài viết, Bình luận, Trang tĩnh, Nhãn trong Blogspot

Sử dụng code đếm số lượng do Blogger cung cấp sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc tạo một số thống kê cơ bản. Sau đây là một số code đếm số lượng thường được sử dụng.

Tổng hợp Code đếm số lượng Bài viết, Bình luận, Trang tĩnh, Nhãn trong Blogspot

Hiển thị tổng số bài viết của blog

<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {document.write('<b>Tổng số bài viết: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount' type='text/javascript'></script>

Hiển thị tổng số bình luận của blog

<script style="text/javascript">
function numberOfComments(json) {document.write('<b>Tổng số bình luận: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments' type='text/javascript'></script>

Hiển thị tổng số trang tĩnh của blog

<script style="text/javascript">
function numberOfPages(json) {document.write('<b>Tổng số trang tĩnh: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/pages/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPages' type='text/javascript'></script>

Hiển thị tổng số bài viết của một nhãn (label) bất kì

<script style="text/javascript">
function numberOfLabelPosts(json) {document.write('<b>Tổng số bài viết của nhãn: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/posts/default/-/Blogger?alt=json-in-script&callback=numberOfLabelPosts' type='text/javascript'></script>

Với thủ thuật đơn giản này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc tạo thống kê, tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng nó vì việc tải feed quá nhiều sẽ làm tốc độ tải trang giảm đi đáng kể.

Good Luck !

Đăng nhận xét