Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Tự động thêm thuộc tính target='blank' với các link ngoài trong blogspot

Link ngoài (hay Out link) là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả những link trên site được dùng để liên kết với những trang bên ngoài. Đây là một cách phân loại link theo hướng liên kết của link, đối lập với Backlink (liên kết tới 1 trang trong blog)

Auto target='_blank' blogspot

Thông thường khi viết bài sẽ không tránh khỏi trường hợp ta cần dẫn những link từ các trang khác vào và nếu như blogger không thêm các thuộc tính target='blank' (hiểu nôm na là mở trang trong 1 tab mới) thì khi người dùng nhấn vào link đó sẽ vô hình chung làm bay mất trang hiện tại của bạn.

Với thủ thuật nhỏ này sẽ giúp bạn khắc phục hoàn toàn việc mở các linkout trong tab mới giúp blog của bạn chuyên nghiệp hơn

Bạn tiến hành đăng nhập vào Blogger của mình chọn vào phần chỉnh sửa HTML và dán đoạn code sau trên thẻ đóng </body>

Cách 1:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){$("a[href^='http://']").each(function(){-1==this.href.indexOf(location.hostname)&&$(this).attr("target","_blank")}),$("a[href^='https://']").each(function(){-1==this.href.indexOf(location.hostname)&&$(this).attr("target","_blank")})});
</script>

Cách 2:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function changetargetlink(x){
var a = document.getElementsByTagName('a');
var args = changetargetlink.arguments;
for(var i in a){
a[i].target = "_blank";
a[i].rel = "nofollow";
for(var j=0;j<args.length;j++){
if(a[i].href.match(args[j])){
a[i].target = "";
a[i].rel = "";
}}}}
changetargetlink('anhtrainang.com');
//]]>
</script>

Nhớ thay đổi changetargetlink('anhtrainang.com'); thành địa chỉ site của bạn nhé. Rất đơn giản thôi nhưng hiệu quả mang lại sẽ làm bạn bất ngờ đó. Good Luck !

Đăng nhận xét