Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Cách chèn quảng cáo nguồn cấp Adsense tại vị trí bài viết trang chủ tùy thích

Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu Adsense là quảng cáo Chèn vào giữa các bài viết tại trang chủ tùy vào thiết kế mà lấy loại hiển thị phù hợp.

Cách chèn quảng cáo nguồn cấp Adsense tại bài viết trang chủ tùy thích

Ngoài trang chủ các bạn có thể chèn mã quảng vào các trang khác thuộc nhóm trang index, phương pháp này sẽ đặt điều kiện trong vòng lặp các bài viết

Hướng dẫn

Các bạn vào chỉnh sửa mẫu Template chọn chuyển đến tiện ích Blog1 chọn mở rộng cặp thẻ tag <b:includable id='main'> các bạn thêm index='item' vào trong thẻ lặp <b:loop values='data:posts' var='post'> thành <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>

Tiếp theo ngay dưới thẻ lặp b:loop này các bạn thêm đoạn code sau:

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:if cond='data:item==3'>
    <div class='post'>
      <!-- Mã quảng cáo AdSense -->
    </div>
  </b:if>
  <b:if cond='data:item==6'>
    <div class='post'>
      <!-- Mã quảng cáo AdSense -->
    </div>
  </b:if>
</b:if>

Trong đó các số 36 là vị trí hiện thị quảng cáo sau bài viết thứ 3 và bài viết thứ 6, nếu trang chủ có nhiều bài chẳng hạn 20 thì các bạn thay đổi vị trí cho hù hợp chẳng hạn sau các bài 5, 10, 15

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:if cond='data:item==5'>
    <div class='post'>
      <!-- Mã quảng cáo AdSense -->
    </div>
  </b:if>
  <b:if cond='data:item==10'>
    <div class='post'>
      <!-- Mã quảng cáo AdSense -->
    </div>
  </b:if>
  <b:if cond='data:item==15'>
    <div class='post'>
      <!-- Mã quảng cáo AdSense -->
    </div>
  </b:if>
</b:if>

Khá đơn giản đúng không nào! Nếu thắc mắc chỗ nào cứ để lại bình luận nhé! Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét