Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Những đoạn HTML Social Share (chia sẻ MXH) phổ biến cho Blogger

Button chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội là một thành phần không thể thiếu với mỗi template blogspot. Việc bố trí bày biện nó trên website cũng phản ánh rất nhiều con mắt thẩm mĩ của mỗi Blogger. Nhưng trước khi làm điều đó bạn cần có code HTML tự động tạo liên kết valid với từng mạng xã hội.

Những đoạn HTML Social Share (chia sẻ MXH) phổ biến cho Blogger
Những đoạn HTML Social Share (chia sẻ MXH) phổ biến cho Blogger

Bài viết này sẽ chia sẻ tới bạn đọc button share tới các mạng xã hội thông dụng hiện nay gồm

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Linkedin
  • VK
  • Yummly
  • Tumblr
  • Buffer
  • Reddit
  • Stumble

Nếu bạn có code các mạng xã hội khác, hãy đóng góp ở mục comment để bài viết được hoàn thiện hơn.

1. Facebook

<a expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank'>Facebook</a>

2. Twitter

<a expr:href='&quot;http://twitter.com/share?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=600, height=400, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank'>Twitter</a>

3. Pinterest

<a expr:href="&quot;http://pinterest.com/pin/create/button/?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;media=&quot; + data:post.firstImageUrl + &quot;&amp;description=&quot; + data:post.snippet" href="https://www.blogger.com/null" onclick="window.open(this.href, 'windowName', 'width=800, height=600, left=200, top=24, scrollbars, resizable'); return false;" rel="nofollow" target="_blank" title="Share to Pinterest">Pinterest</a>

4. Linkedin

<a expr:href='&quot;http://www.linkedin.com/shareArticle?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=1000, height=700, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank'>Linkedin</a>

5. VK

<a expr:href='&quot;http://vkontakte.ru/share.php?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=1000, height=700, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to VK'>VK</a>

6. Yummly

<a expr:href='&quot;http://www.yummly.com/urb/verify?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=1000, height=700, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to Yummly'>Yummly</a>

7. Tumblr

<a expr:href='&quot;http://www.tumblr.com/share/link?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=550, height=700, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to Tumblr'>Tumblr</a>

8. Buffer

<a expr:href='&quot;https://bufferapp.com/add?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;text=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=1000, height=700, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to Buffer'>Buffer</a>

9. Reddit

<a expr:href='&quot;http://reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=1000, height=700, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to Reddit'>Reddit</a>

10. Stumble

<a expr:href='&quot;http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot;+ data:post.title' onclick='window.open(this.href, &apos;windowName&apos;, &apos;width=1000, height=700, left=200, top=24, scrollbars, resizable&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to StumbleUpon'>Stumble</a>

Trên đây là code tạo nút chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, hoàn toàn bằng HTML, còn việc bố trí, css như nào là do bạn hoàn toàn kiểm soát. Mạng xã hội là 1 thành phần rất quan trọng trong việc SEO website vì vậy bạn nên tạo càng nhiều tương tác với nhiều mạng xã hội càng tốt nhé!

Đăng nhận xét