Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Thêm khung Search Live tiện ích cho Blogspot

Search Live là khung tìm kiếm tự động gợi ý nội dung trên blog của bạn ngay tại khung search. Chức năng này hết sức hữu ích vì tính trực quan của nó. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm khung Search Live tiện ích cho Blogspot.

Thêm khung Search Live tiện ích cho Blogspot
Thêm khung Search Live tiện ích cho Blogspot (Ảnh minh họa)

Demo

Để rõ hơn các bạn trực tiếp tìm kiếm trên blog của mình, tìm kiếm ở thanh Menu nha.

Gợi ý: Khung tìm kiếm đẹp đơn giản cho blogspot

Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Vào trang chỉnh sửa HTML của Blogspot.

Bước 2:Cài đặt JS. Đặt trên thẻ </head> hoặc nơi để js trong template của bạn:

<script>
//<![CDATA[
(function($) {
    var $form = $('#ajax-search-form'),
        $input = $form.find(':text');
    $form.append('<div id="search-result"></div>');
    var $result_container = $('#search-result');
    $input.on("input", function() {
        var keyword = $input.val();
        if (keyword.trim() === "") {
            $result_container.fadeOut();
        } else {
            $result_container.show().html('Loading...');
            $.ajax({
                url: '//anhtrainang.com/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&q=' + keyword + '&max-results=9999',
                type: 'get',
                dataType: 'jsonp',
                success: function(json) {
                    var entry = json.feed.entry,
                        link, skeleton = "";
                    if (typeof entry !== "undefined") {
                        skeleton = '<h4>Tìm kiếm cho từ khóa &quot;' + keyword + '&quot;</h4>';
                        skeleton += '<a class="close" href="/">&times;</a><ol>';
                        for (var i = 0; i < entry.length; i++) {
                            for (var j = 0; j < entry[i].link.length; j++) {
                                if (entry[i].link[j].rel == "alternate") {
                                    link = entry[i].link[j].href;
                                }
                            }
                            skeleton += '<li><a href="' + link + '">' + entry[i].title.$t + '</a></li>';
                        }
                        skeleton += '</ol>';
                        $result_container.html(skeleton);
                    } else {
                        $result_container.html('<a class="close" href="/">&times;</a><strong>Không có kết quả tìm kiếm!</strong>');
                    }
                },
                error: function() {
                    $result_container.html('<a class="close" href="/">&times;</a><strong>Error loading feed.</strong>');
                }
            });
        }
    });
    $form.on("click", ".close", function() {
        $result_container.fadeOut();
        return false;
    });
})(jQuery);
//]]>;
</script>

Lưu ý: Sửa anhtrainang.com thành domain của các bạn.

Bước 3: Để làm đẹp cho đoạn code trên, tìm đoạn ]]></b:skin> và dán đoạn CSS bên dưới lên nó nhé.

#ajax-search-form {
    position: relative;
    font: normal normal 13px/normal Arial,Sans-Serif;
    border-top: 0;
    border-bottom: 0;
    border-left: 0;
    padding: 10px;
    width: 302px;
    height: 15px;
    color: #333;
    border-radius: 7px;
    border-right: 0;
    float: left;
    background: #dddddd;
    font-size: 12px;
    line-height: 16px;
    margin-top: 5px;
}
#ajax-search-form input {
    width: 310px;
    float: left;
    background: transparent;
    font-size: 12px;
    line-height: 16px;
    border: 0;
}
#ajax-search-form input::-moz-focus-inner {
  margin:0;
  padding:0;
  border:none;
  outline:none;
}
#ajax-search-form input[type="submit"]{
    margin-left: -32px;
    margin-top: -5px;
    opacity: 0;
    width: 26px;
    height: 26px;
    cursor: pointer;
}
#search-result {
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: white;
    padding: 10px 15px;
    margin: 2px 0;
    width: auto;
    height: auto;
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    z-index: 99;
    box-shadow: 0 1px 3px rgb(183 183 183 / 40%);
    display: none;
}
#search-result ol,
#search-result li,
#search-result h4 {
  margin:0;
  padding:0;
}
#search-result h4,
#search-result strong {
  display:block;
  margin:0 30px 10px 0;
}
#search-result ol {margin:0 0 10px 28px}
#search-result .close {
    display: block;
    position: absolute;
    top: 6px;
    right: 10px;
    color: #ca252b;
    font-size: 20px;
}
#search-result strong {color:#B75252}
.fa-search {
    width: 13px;
    margin: 0 0 5px -25px;}

Bước 4: Thêm đoạn code sau vào nơi cần hiển thị

<form action="/search" id="ajax-search-form">
<input aria-label="Tìm kiếm trong blog này" autocomplete="off" class="inputsearch left text" id="search-input" name="q" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" type="text" value="Tìm kiếm trong blog này...">
</form>

Bước 5: Lưu và xem kết quả.

Lời kết

Chỉ đơn giản với các bước trên là bạn có thể Thêm khung Search Live tiện ích cho Blogspot của mình rồi. Bài viết có lấy code từ huydc.net.

Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét