Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

[Reup] Bộ thẻ Meta SEO làm chủ Google cực kỳ ảo diệu

Dù muốn dù không gì đi nữa thì bạn hãy thử xài bộ thẻ Meta SEO này một lần đi. Đảm bảo Blog của bạn sẽ cực kỳ mạnh mẽ trên Google theo thời gian mà bạn không hề tiếc nuối.

Bộ thẻ Meta SEO làm chủ Google cực kỳ ảo diệu
Bộ thẻ Meta SEO làm chủ Google cực kỳ ảo diệu.

Giới thiệu bộ Meta SEO

Chia sẻ thật với các bạn là mình đã trãi qua hơn 10 năm trong vũ trụ Blogger này mình mới đúc kết ra được một bộ thẻ Meta SEO cho blogspot chuẩn chỉ như thế này. Nó bao gồm nhiều chức năng mà mình tổng hợp vào trong bộ này như: SEO Label, Google Search Meta, Google Logo, Google Sitelinks Searchbox...

Sử dụng bộ Meta SEO này như thế nào?

Mình đã tổng hợp hết sẵn vào một hộp code. Các bạn chỉ cần coppy nó ra Notepad hoặc là trình sửa code nào đó để sửa thông tin thành thông tin blog của mình. Hoặc các bạn có thể bỏ vào trình edit code của template trong blog sửa luôn. Lưu ý là chèn đoạn code sau thẻ <head> nhé:

Code Meta SEO

<meta content='public' https-equiv='Cache-Control'/>
<meta content='text/html; charset=ISO-2022-JP' https-equiv='Content-Type'/>
<meta content='text/javascript' https-equiv='Content-Script-Type'/>
<meta content='text/css' https-equiv='Content-Style-Type'/>
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
<link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link href='vietnam' hreflang='vi-VN' rel='alternate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='DC.title'/>
<meta expr:content='data:blog.url' name='DC.identifier'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='DC.description'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='DC.subject'/>
<meta content='Anh Trai Nắng | Blogger chuyên chia sẻ về thủ thuật blogspot, quản trị mạng, kiếm tiền online, template blogspot, font thiết kế, công nghệ...' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tags &quot; + data:blog.pageName + &quot;. AnhTraiNang &quot;+ data:blog.pageName + &quot;&quot;' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/> </b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta content='Ni?m Style Blog' name='keywords'/>
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='blogspot' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<meta content='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MfrT6rrW96CfaeG38u1l15f8Gz0dp2kDyBHWhJhz5-0WCXld4_0lA79XT0VjkfFFOZY_IiLC8c5801l4GWAWg00vdAtNmxQXM7d6OKOp6v96QUKNneiORv7-DnyqBKphYCugF0WVUlo/s16000/anhtrainangblog.png' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='index' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<meta content='index,follow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='index,follow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.blogspotFaviconUrl' property='og:image'/>
</b:if></b:if></b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta content='Anh Trai Nắng | Blogger chuyên chia sẻ về thủ thuật blogspot, quản trị mạng, kiếm tiền online, template blogspot, font thiết kế, công nghệ...' name='keywords'/></b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.https + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.https + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;https://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<!-- Cache-control config -->
<include expiration='7d' path='*.css'/>
<include expiration='7d' path='*.js'/>
<include expiration='3d' path='*.gif'/>
<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>
<include expiration='3d' path='*.jpg'/>
<include expiration='3d' path='*.png'/>
<include expiration='3d' path='*.ico'/>
<meta content='tue, 02 jun 2021 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>
<meta content='public' http-equiv='Cache-control'/>
<!-- Open Graph Meta Tags BEGIN -->
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta content='blog' property='og:type'/>
</b:if>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MfrT6rrW96CfaeG38u1l15f8Gz0dp2kDyBHWhJhz5-0WCXld4_0lA79XT0VjkfFFOZY_IiLC8c5801l4GWAWg00vdAtNmxQXM7d6OKOp6v96QUKNneiORv7-DnyqBKphYCugF0WVUlo/s16000/anhtrainangblog.png' property='og:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='og:description'/>
</b:if>
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='điền mã vô' property='fb:app_id'/>
<meta content='điền mã vô' property='fb:admins'/>
<!-- Open Graph Meta Tags END -->
<!-- Twitter Cards -->
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta content='@anhtrainang' name='twitter:site'/>
<meta content='@anhtrainangblog' name='twitter:creator'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.url' name='twitter:url'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.homepageUrl' name='twitter:url'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>
<b:else/>
<meta content='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7MfrT6rrW96CfaeG38u1l15f8Gz0dp2kDyBHWhJhz5-0WCXld4_0lA79XT0VjkfFFOZY_IiLC8c5801l4GWAWg00vdAtNmxQXM7d6OKOp6v96QUKNneiORv7-DnyqBKphYCugF0WVUlo/s16000/anhtrainangblog.png' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>
</b:if>
<!-- SEO Label -->
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/Template&quot;'>
<title>Template Blogspot - Chia sẻ giao diện miễn phí</title>
<meta content='Anh Trai Nắng Blog hay chia sẻ các template blogspot miễn phí cực đẹp, chuẩn seo, không mã hóa bản quyền, premium, chất lượng tối ưu. Blogger template cập nhật liên tục' name='description'/>
<meta content='template blogspot, template blogspot miễn phí, free template blogspot, template blogspot chuẩn seo, template blogspot premium, template blgospot không mã hóa bản quyền, template blogspot load nhanh, blogger template 2022' name='Keywords'/></b:if>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<!-- Google Search Meta -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot; : &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot; : &quot;WebSite&quot;,
&quot;name&quot; : &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;alternateName&quot; : &quot;<data:blog.metaDescription/>&quot;,
&quot;url&quot; : &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;
}
</script>
<!-- Google Logos -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Organization&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;,
&quot;logo&quot;: &quot;https://1.bp.blogspot.com/-KSgTnNTxhDA/YOkF9sMp6pI/AAAAAAAABHo/tIS6uHK9r3M9CU2Sr6Ep37yKe3WNlKwagCLcBGAsYHQ/anhtrainang-logo.png&quot;
}
</script>
<!-- Google Profile -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
&quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;,
&quot;sameAs&quot;: [
&quot;https://www.facebook.com/niemstyle&quot;,
&quot;https://twitter.com/anhtrainangblog&quot;,
&quot;https://www.youtube.com/user/phanniem&quot;,
&quot;https://www.pinterest.com/anhtrainangblogs&quot;
&quot;https://www.instagram.com/anhtrainangblog&quot;
&quot;https://www.linkedin.com/in/anhtrainangblog&quot;
]
}
</script>
<!-- Google Sitelinks Searchbox -->
<script type='application/ld+json'> {
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Website&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;potentialAction&quot;: {
&quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
&quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>search?q={searchbox_target}&amp;referrer=sitelinks_searchbox&quot;,
&quot;query-input&quot;: &quot;required name=searchbox_target&quot;
}
} </script>
</b:if>

Lưu ý: sửa các thông tin trong code trên thành thông tin Blog của bạn.

Kết luận

Bộ thẻ Meta SEO làm chủ Google cực kỳ ảo diệu này được xem như là một bộ SEO Tổng Thể cho cả Blog. Hết sức quan trọng và hữu ích, cứ theo thời gian khi bạn đăng bài là nó sẽ giúp index bài viết nhanh mà chả cần làm gì nhiều. Hy vọng chia sẻ này mang lại thú vị cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét