Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Share Code làm Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot

Bài viết này mình sẽ Share Code làm Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot và giải thích vì sao các bạn nên thường xuyên sử dụng công cụ này khi viết bài trên Blogger.

Share Code làm Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot
Share Code làm Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot.

URL chuẩn SEO là gì?

URL chuẩn SEO là một địa chỉ web (Uniform Resource Locator) được tối ưu hóa để cải thiện khả năng hiển thị trang web trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, hoặc Yahoo. Mục tiêu là tạo ra các URL dễ đọc, mô tả chính xác nội dung của trang và chứa từ khóa quan trọng để tối ưu hóa vị trí tìm kiếm.

Vì sao cần dùng Trang tạo URL chuẩn SEO trên blogspot?

Các bạn có thể nhìn hình dưới đây khi viết bài:

Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot

Như đã thấy mặc định của Blogspot nó sẽ không thể lấy url chuẩn theo tiêu đề như các bạn đã đặt, nó bị thiếu chữ 'blogspot' ở cuối link. Thậm chí là khi tiêu đề của các bạn có sử dụng chữ 'đ' là khi lấy liên kết cố định tự động nó sẽ mất luôn chữ đ. Ví du: Đu đưa nó sẽ thành u ua.

Chính vì lý do đó nên chúng ta phải làm Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot để sử dụng làm công cụ riêng cho mình.

(getButton) #text=(Xem Công Cụ) #icon=(link)

Code làm Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot

Các bạn vào phần Trang > Tạo Trang mới > Chuyển sang Chế độ xem HTML và dán toàn bộ code dưới đây vào:

<style>
    a.button {
        border-radius: 5px;
        color: #fff;
        background: #0866ff;
        padding:10px 25px;
    }
    
    #input {
        border-radius: 5px;
    }
    
    #copyBtn {
        margin-right: 10px;
        border-radius: 5px;
    }
    
    #resetBtn {
        opacity: 0;
        position: absolute;
        cursor: pointer;
        border-radius: 5px;
    }
    
    .nhaptieude {
        width: 100%;
        border-radius: 5px;
    }
    
    .xuattieude {
        width: 100%;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 20px!important;
    }
    
    .nhaptieude,
    .xuattieude {
        position: relative;
        z-index: 2;
        margin-bottom: 0;
        height: 50px;
        font-size: 16px;
        line-height: 1.42857143;
        color: #555;
        background-color: #fff;
        background-image: none;
        border: 1px solid #ccc;
        text-indent: 10px;
    }
</style>
<p>Mọi tài nguyên được lưu trữ trên Internet đều có địa chỉ riêng. Những địa chỉ đó được gọi là đường dẫn URL.</p>
<p>URL thân thiện hay friendly URL mô tả chính xác trang bằng các từ khóa giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm dễ nhận biết.</p>
<p>Dưới đây là công cụ tối ưu URL chuẩn SEO từ tiêu đề bài viết!</p>
<center>
    <h2>Tạo URL</h2>
</center>
<form name="tbtitle">
    <h3>Input</h3>
    <input autofocus="" class="nhaptieude" id="text" name="text" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" onkeydown="CountLeft(this.form.text, this.form.left,8000);" onkeyup="CountLeft(this.form.text,this.form.left,8000);" value="Nhập tiêu đề bài viết vào đây..." />
    <h3>Output</h3>
    <input class="xuattieude" id="result" name="result" readonly="" />
    <a class="button" id="copyBtn" type="button" value="COPY">Copy</a>
    <a class="button">
        <input id="resetBtn" type="reset" value="RESET" />Reset</a>
</form>
<script>
    document.getElementById('text').addEventListener('keyup', function() {
        var _0x7633x1 = tbtitle.text.value;
        _0x7633x1 = _0x7633x1.toLowerCase();
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, 'a');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, 'e');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, 'i');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, 'o');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, 'u');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, 'y');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/đ/g, 'd');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/\[|\]|\(|\)|'|"|`|\\|%|!|#|\$|&|=|~|\^|<|>|\?|\/|\{|\}|\*|\||@|-|:|;/g, '');
        _0x7633x1 = _0x7633x1.replace(/,|\.| |_|\+/g, '-');
        tbtitle.result.value = _0x7633x1
    });
    document.getElementById('copyBtn').addEventListener('click', function() {
        document.getElementById('result').select();
        document.execCommand('copy')
    });
</script>

Xuất bản Trang là xong thôi.

Lấy url chuẩn xong thì khi viết bài các bạn nhớ chuyển sang mục Liên kết cố định tùy chỉnh để chèn vào là chuẩn nhất nhé!

Lời kết

Bên trên thông tin và Code làm Trang tạo URL chuẩn SEO cho blogspot đơn giản. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét