Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Share template và hướng dẫn tạo site chuyển hướng liên kết ngoài tự động cho blogspot

Ở bài viết này mình xin hướng dẫn cách để bạn tạo một site chuyển hướng link ngoài dành cho blogspot đẹp mắt. Có phần tạo link chuyển hướng riêng cho người dùng và có bộ đếm ngược, và được kết hợp chung với giao diện mà mình chia sẻ dưới đây.

Share template và hướng dẫn tạo site chuyển hướng liên kết ngoài tự động cho blogspot
Template tạo site chuyển hướng trang web.

Tải template blogspot chuyển hướng chuyên nghiệp

Template chuyển hướng có bố cục đơn giản, dễ nhìn, có tích hợp chỗ treo quảng cáo. Đặt biệt template rất ít code nên tốc độ load nhanh thì khỏi phải bàn cãi.

(getButton) #text=(Live Demo) #icon=(link) (getButton) #text=(Download Template) #icon=(download)

Hướng dẫn tạo site chuyển hướng ngoài

Bước 1: Tạo một site blog chuyển hướng

Bạn tạo một blog mới và sử dụng template chuyển hướng mà mình chia sẻ phía trên. Bạn tự đặt tên URL blog mới theo ý các bạn, ví dụ: https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com

Share template và hướng dẫn tạo site chuyển hướng liên kết ngoài tự động cho blogspot
Site blog chuyển hướng anhtrainang.com

Ở blog mới này, các bạn chú ý vào chỉnh sửa template và sửa tất cả các link anhtrainang.com thành link blog chính của các bạn. Sửa tên và tiêu đề tùy ý bạn.

Bước 2: Thêm Javascript tự động chuyển hướng sang liên kết ngoài

Quay lại blog chính của các bạn, thêm toàn bộ code sau vào trước thẻ đóng </head> của blog. Code này có công dụng chuyển hướng tất cả liên kết không thuộc blog của bạn sang trang chờ chuyển hướng mà bạn đã tạo ở bước 1.

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<b:else/>
<script>
var redirect = &#39;int&#39;;
var exclude_domains = [&#39;anhtrainang.com&#39;, &#39;www.anhtrainang.com&#39;,&#39;bp.blogspot.com&#39;,];
//<![CDATA[

/*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write("<script id="\&quot;ieScriptLoad\&quot;" defer="defer" src="\&quot;//:\&quot;" ><\/script>");document.getElementById("ieScriptLoad").onreadystatechange=function(){if(this.readyState==="complete"){DOMHasLoaded()}}}@end@*/
if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i<il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&&!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef==="string"){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;
if (redirect != 'int' && redirect != 'banner') {
    var redirect = 'int';
}
var url;
function checkLinks() {
    if (typeof(domains) == "object") {
        DOMAssistant.$("body a").each(function () {
            if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {   
                if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com/") != 7) {
                    if (redirect == 'int') {
                        url = "https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com/?link="+DOMAssistant.$(this).href;
                    } else {
                        url = "https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com/?link="+DOMAssistant.$(this).href;
                    }
                    DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
                }       
            }
        });
    } else if (typeof(exclude_domains) == "object") {
        DOMAssistant.$("body a").each(function () {
            if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) && DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != "javascript") {               
                if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com/") != 7) {                       
                    if (redirect == 'int') {
                        url = "https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com/?link="+DOMAssistant.$(this).href;
                    } else {
                        url = "https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com/?link="+DOMAssistant.$(this).href;
                    }
                    DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});           
                }
            }
        });
    }
}
function in_object(obj, val) {
 for(var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) {
        var re = new RegExp(obj[i],"i"); 
        if(val.search(re) >0) {
            return true;
  }
 }
 return false;
}
DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);
//]]>
</script></b:if>

anhtrainang.comwww.anhtrainang.com là link blog chính của bạn, vui lòng chỉnh sửa đúng nếu không sẽ bị chuyển hướng sai.

https://link-redirect-anhtrainang.blogspot.com/ là url blog chuyển hướng mà bạn đã tạo ở bước 1, vui lòng thay thế chính xác nếu không sẽ gặp lỗi phát sinh.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tự tạo link chuyển hướng thủ công ở ngay tại site blog chuyển hướng mà các bạn tạo ở bước 1.

Share template và hướng dẫn tạo site chuyển hướng liên kết ngoài tự động cho blogspot
Tạo link chuyển hướng thủ công

Bạn click vào Tạo link chuyển hướng (Beta) trên thanh menu của blog chuyển hướng sau đó nhập url cần tạo link và copy link bên dưới, đây là link chuyển hướng đã được tạo.

Share template và hướng dẫn tạo site chuyển hướng liên kết ngoài tự động cho blogspot

Các bước tạo link thủ công

  • Nhấn vào nút tạo link phía trên sẽ có một popup hiện ra
  • Nhập link cần tạo
  • Bấm vào nút tạo link
  • Copy url vừa tạo, vào tab mới và test

Tổng kết

Đây là một bài viết vừa share template blogspot chuyển hướng và vừa hướng dẫn tạo site chuyển hướng liên kết ngoài tự động cho blogspot. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn. Nếu thấy hay hãy comment để ủng hộ mình nhé!

Đăng nhận xét